JiJi SelfUpdate

Ürün Bilgisi

JiJi SelfUpdate

JiJi Self Update

Şirketler çoğunlukla Active Directory’ye beyaz sayfalar anlamında ihtiyaç duymaktadır. Active Directory şirkette karar verirken kullanıldığından, adres, iletişim bilgileri, unvan gibi çalışan bilgilerinin sürekliliğini sağlamak önemlidir. Çalışanlar, iş arkadaşlarının bilgilerini çalışan detaylarını çekmede Active Directory’i kullanan Outlook aracılığıyla elde edebilir. Özetle, tüm organizasyon resmi amaçları için Active Directory bilgilerini kullanmaktadır.

Kendini Güncelleme İhtiyacı

Çalışanların bilgilerini Active Directory üzerinde güncel bir şekilde sürekliliğini sağlamak Sistem Yöneticisi veya Destek Masası için oldukça zor bir görevdir. Bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için birkaç saatlerini ayırmak zorundadırlar. Eğer bir çalışan telefon numarasını değiştirmişse veya başka bir adrese taşınmışsa, bu yeni bilginin Active Directory üzerinde güncellenmesi gereklidir. Eğer bu yapılmazsa, ihtiyaç duydukları zamanlarda doğru olmayan veriler alabilirler ve buda gereksiz maliyetlere ve sıkıntılara neden olur. Haftada bir yapılacak birkaç değişiklik bile tüm yılı değerlendirdiğimizde sistem yöneticisinin zamanından yapılacak israf olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden, çalışanları gerektiğinde kendi bilgilerini güncelleme konusunda yetkilendirerek sistem yöneticilerinin değerli zamanlarından tasarruf edebiliriz. Bu noktada rol JiJi Kendini Güncelleme sistemine düşmektedir. JiJi Kendini Güncelleme sistemi, sistem yöneticileri üzerindeki iş yükünü düşürmekte ve Active Directory’nin doğruluk seviyesini yükseltmektedir.

JiJi Kendini Güncelleme Sisteminin Faydaları

Sistem yöneticileri, kullanıcılara Active Directory üzerindeki kendi bilgilerini, Destek Masası veya Sistem Yönetiminin müdahalesi olmadan güncellemelerine izin verebilmektedir. Bu özellik de Active Directory bilgilerinin güncel ve güvenilir olarak kalmasına yardımcı olmaktadır.

Sistem yöneticisi çalışanların Active Directory Kendini Güncelleme web sayfasını sürükle-ve-bırak teknolojisi kullanan ara yüzle tasarlayabilir.

Sistem yöneticisi istediği şekilde benzersiz bir Kendi Kendine Güncelleme yerleşimi düzenleyebilir ve bu düzenlemede belirli bir gurup veya OU için seçilen alanlar veya bütün bir domainden oluşabilir.

Kişisel ve resmi bilgilerin en temel alanları, kullanıcıların bu alanları boş geçmeden tamamlanması amacıyla zorunlu olarak düzenlenebilir.

Kendi kendine güncelleme ve son kullanıcı sayfası için çeşitli alanlar üzerinde sadece-okuma amaçlı veya düzenleme-amaçlı olarak izin seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

Kendi kendine güncelleme ve son kullanıcı sayfası için telefon numarası, web sayfası, ve e-posta gibi bölümler üzerinde kısıtlar ve geçerlilik kontrolü ekleyebilirsiniz.

Sistem yöneticisi, kullanıcı için bilgilerin güncellenmesi sırasında her hangi doğabilecek bir kafa karışıklığını önleyebilmek için yardım metni sağlayabilir.

Sistem yöneticisi aynı zamanda, çalışan kimliği, bar kodu numarası vb. istediği şekilde şema özellikleri ekleyebilir.

Kendi kendine güncelleme sayfası üzerinde her bir alanın gösterim tipi, Sistem yöneticisinin tercihine göre, metin kutusu, kombine kutucuk, fotoğraf vb. olabilir.

Ayrıca tüm alanlar için sabit uzunluk belirleyebilir.