JiJi GPO Search

Ürün Bilgisi

JiJi GPO Search

JiJi GPO Search

Gurup Politikası Yönetim Konsolu (GPMC) içerisinde dahili arama özelliği mevcuttur ve gerçek bağımsız bir ayarın veya kullanıcının belirlediği bir anahtar kelimin değil, bir GPO Uzantısının veya bir ayar gurubunun mevcudiyetini aramak için kullanılabilir. Aynı zamanda, daha fazla sayıda GPO’ya sahip olduğunuzda, GPMC aramasında GPO’ların yerlerini tespit etmek oldukça zordur.

Niçin JiJi GPO Araması Yaparsınız?

Anahtar Kelime Araması:
•Kullanıcı GPOları sadece ilgi duydukları konuda anahtar kelimeyi klavye ile girerek basitçe arayabilir. Kullanıcı GPOlar kapsamında anahtar kelimeleri tek veya çoklu alanda arayabilir.
•Sistem yöneticileri alttaki anahtar kelime türlerini kullanabilir.
•GPO Adı veya GUID ("Varsayılan Alan Politikası" veya "{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}"),
•WMI Filtresi ( MyWmiFilter ),
•Güvenlik Filtresi ( "JiJi Developers" )
•GPO Linkleri (jiji.local / Domain Controllers or Domain Controllers),
•Bağımsız Ayar Adı veya Değeri ( Maximum Password Age or its value '42'),
•Yazılım Yükleme ( “Adobe Acrobat Reader”, "Skype")

Gelişmiş Arama Gelişmiş arama, bir anahtar kelimenin aranmasında daha fazla seçenek sunmaktadır. anahtar kelimeyi belirli bir uzantıda veya bir politika türünü tüm GPOlarda arayabilirsiniz. Bu noktada birden fazla arama kriteri kullanılabilir. SearchItem gibi sınıflandırmalarda, Koşul ve Değer GPMC'nin arama özelliği olarak seçilebilmektedir. Buna ilaveten, ayar adına uyum sağlayan bir anahtar kelime girdisi verilebilir.

GPO Görüntüleyicisi: Listelenen GPOları GPO Görüntüleyicisiyle arayabilirsiniz. Bu sistem, tüm muhtemel GPO ayarlarını listeleyen gpedit.msc’den farklı şekilde, sadece konfigüre edilen GPO ayarlarını listelemektedir. GPO Görüntüleyicisi bağımsız konfigüre edilen ayarları değerleriyle birlikte listeleyecektir. Bir GPO’nun konfigüre ayarlarını görüntüleyebilmek için, aramaya GPO adını giriniz ve bunu bularak GPO’yu görüntüleyiniz.

<>Aranan GPOları Gönderin: Kullanıcı aranan GPO’yu CSV, Excel veya PDF formatında gönderebilir. Gelişmiş Arama Seçeneğinde, bağımsız GPO ayarları, Klasör Yönlendirme gibi belirli bir GPO Politika Uzantısında aranabilir.

GPMC Entegrasyonu: JiJi GPO arama, sistem yöneticilerinin rahatı için GPMC konsoluna uyum sağlamaktadır.

Çoklu Alan Desteği: JiJi GPO Arama çoklu alanlar üzerine uygulanabilir ve ilgi duyduğunuz alanları seçebilirsiniz.