Javelina ADxray

Ürün Bilgisi

Javelina ADxray

ADxray, ÜCRETSİZ bir Active Directory Hizmetidir!

“ADxray”, Directory sorunlarının, Active Directory’nin merkezinde uzantı adı bilgilerine erişim sağlayarak tespit edilmesinde ve giderilmesinde yardımcı olur. Uzantı adı verileri hem kendi ham formunda hem de hem yöneticilerin hem de programcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri veren açıklanmış formatında gösterilmiştir.

Ağ sorunlarını tespit eden ve gideren yöneticiler bu ürünü paha biçilmez olarak göreceklerdir çünkü uzantı adlarını kolaylıkla, hızla bulabilecek ve üzerinde değişiklik yapabilme imkanına kavuşacaklardır. Programcılar Active Directory için kod yazarken ve/veya ürün hazırlarken, uzantı adlarına ve programlarını çalıştırmak için ihtiyaç duydukları değerlere hızla ulaşabileceklerdir.


ADxray:
-Tüm Directory ağacını gösterir: tüm nesneler ve uzantı adları,
-Uzantı adları ve bunlara ait değerler için kapsamlı arama kabiliyeti sağlar,
-Uzantı adlarına ait değerlerin eklenmesi, kaldırılması ve değiştirilmesine izin veren düşük seviyede işlem yapma kabiliyeti sağlar,
-MMC-benzeri işlem yapma kabiliyeti için nesne özelliği sayfalarına doğrudan erişim temin eder,
-Açıklamalar dahil detaylı uzantı adları bilgilerini gösterir,
-Zorunlu, opsiyonel, yapılandırılmış ve ayarları yapılmamış uzantı adları görüntülerini gösterir,
-Uzantı adları değerlerini anlaşılabilir formatlara dönüştüren açıklama özelliği sunar,
-Pano yapıştırma, rapor yazdırma veya CSV dosyası olarak saklama seçenekleri sunar.


ADxray Özellikleri ADxray, Tüm Nesnelerin Uzantı Adlarını Şemanızda Gösterebilmenin Ötesine Geçer – ve ÜCRETSİZDİR!

Arama
-Adlara göre
-Açıklamalara göre
-Uzantı adı değerine göre
-Küme olan
-Küme olmayan
-Filtreler de dahil belirli kritere göre


Düzenleme Yapma
-Yeni uzantı adı değeri ekleme
-Uzantı adlarını kaldır
-Mevcut uzantı adı değerini düzenle
-Nesne özellik sayfalarını aç ve düzenle
-Güncellemeler için görüntüyü yenile


Görüntüleme
-Zorunlu uzantı adları
-Opsiyonel uzantı adları
-Yapılanmış uzantı adları
-Ayarlanmayan uzantı adları
-Silinen hücreler (tombstones)


Panoya Kopyala
-Belirli uzantı adı hücresini kopyala
-Tüm ham uzantı adı bilgilerini kopyala


CSV Olarak Sakla
-Tüm nesne uzantı adı listesini kullanılabilir bir formatta saklar


Uzantı Adı Detaylarını Sunar
-Uzantı adı açıklamaları
-Şema adı
-LDAP adı
-Syntax açıklaması & ID
-MAPI ID


Uzantı Adı Değerlerini Açıklar
-Tarihler
-GUID’ler
-SID’ler
-RID’ler
-IP adresleri
-Süreler
-Genelleştirilmiş Süreler
-UTC Süresi
-Üye Giriş Süreleri
-Octet String’ler (Sekizli Dizeler)
-Güvenlik Tanımlayıcıları
-Bit alanları


Ham Uzantı Verisi Sağlar Tombstone Nesnelerine Erişim Sağlar